Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej pozemku o CP 1.481 m2, Kasaličky, okr. Pardubice

CENA: 2.590.000 KČ

Pro výstavbu rodinného domu

Projekt

Stavební povolení

Popis nemovitosti

Hledáte pozemek pro výstavbu rodinného domu? Ideálně mezi Lázněmi Bohdaneč a Chlumcem nad Cidlinou? Zastavte se, uvařte si kávu, v klidu se usaďte do svého oblíbeného křesla a dále nehledejte. Ptáte se proč? Právě jste ho našli: Kasaličky, okr. Pardubice – Vaše nová adresa.

Exkluzivně nabízíme rovinatý pozemek o CP 1.481 m2, v obci Kasaličky. V současné době je pozemek veden jako zahrada a ostatní plocha, ale na základě platného Územního plánu je určen pro výstavbu rodinného domu s prostorovým uspořádáním: maximálně 1.NP + využitelné podkroví. Minimální velikost pozemku 800 m2, maximální koeficient zastavitelnosti pozemku 0,3. Veškeré inženýrské sítě na hranici pozemku nebo v jeho těsné blízkosti – vyjádření dodavatelských společností k dispozici. Nespornou výhodou je zpracovaný projekt pro výstavbu rodinného domu. Stavební povolení bude k dispozici do konce listopadu 2022.

Na pozemek je vyprojektován rodinný dům s jednou bytovou jednotkou přízemní s obytným podkrovím a vestavěnou garáží a venkovními parkovacími místy na zpevněných plochách. Dům je opatřený sedlovou střechou.

Stavba bude sloužit pro čistě individuální bydlení. Dům je střední velikostní kategorie. Svým vnitřním uspořádáním uspokojí nároky 4-5 členné rodiny. V RD je noční část od denní vhodně oddělená. Na objekt (severozápadní fasáda) navazuje předložená venkovní zpevněná plocha (zámková dlažba) s terasou a zahradou. Před uliční = jihovýchodní fasádou povede chodník též ze zámkové dlažby k hlavnímu vstupu do RD, navazující na novou vstupní branku ve stávajícím oplocení. Dále navazuje na zpevněné plochy (opět zámková dlažba), kde jsou navržena minimálně 2 parkovací (odstavná) stání. Tyto zpevněné plochy budou navazovat na nová vjezdová vrata se vstupní brankou v novém oplocení u stávajícího vjezdu na pozemek. Plot, vrata i branka budou nové na místě původních. Hlavní vstup do přízemí stavby RD je tedy situován v jihovýchodní štítové stěně RD po zpevněných plochách ze zámkové dlažby. Další vstup do RD je francouzskými okny v severozápadní podélné stěně z prostoru obývacího pokoje na zahradní terasu. Další dveře jsou do prostoru garáže ze zahrady a samozřejmě garážová vrata z nádvoří do prostoru garáže. Garáž je propojena se zádveřím. Všechny vstupy se nachází v přízemí. Projekt respektuje původní zástavbu.

Nespornou výhodou je zpracovaný projekt pro výstavbu rodinného domu. Stavební povolení bude k dispozici do konce listopadu 2022. Stačí koupit pozemek a stavět.

Kasaličky jsou částí obce Kasalice. Pozemek se nachází v klidné části malebné obce v těsné blízkosti dětského hřiště.  Veškerá občanská vybavenost jako mateřská a základní škola, pošta, obchod v nedaleké Rohovládově Bělé (2 km) nebo Lázních Bohdaneč (9 km). Obec je vzdálena pouze 7km od sjezdu dálnice D11 Hradec Králové – Praha.

Pozemek ideální pro rodiny s dětmi, vícegenerační bydlení, pro milovníky venkova, klidu a relaxace.

Rezervujte si svůj termín prohlídky a konzultace výstavby. Více informací u makléře.

Projektová dokumentace - ukázka

c-1__prehledna_s-__a4c-2__koordinacni_situace__a2

 

1_optimized-1-5--podkrovi--a1

1_optimized-1-3--prizemi--a1

1-1-9_pohledy_a1

Výtah z územního plánu

6.d SMÍŠENÉ OBYTNÉ – venkovské (SV)
Plochy smíšené obytné jsou vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem. Jsou
s ohledem na specifické podmínky a charakter území v územním plánu podrobněji
členěny na plochy smíšené obytné – venkovské.
Plochy smíšené obytné – venkovské zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení
(včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), případně staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky
související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze
zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
hlavní využití:
- rodinné domy
- bytové domy
- zahrady
- garáže, drobné stavby a zařízení, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní
-  stavby pro podnikatelskou činnost charakteru řemeslné výroby a služeb na
pozemcích se stavbami rodinných domů
- stavby a zařízení technické infrastruktury
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury
- veřejná prostranství, drobná architektura
- vodní toky, plochy a bazény
- stavby občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území
- sportovní a dětská hřiště
- stavby a zařízení služeb mající charakter výroby a skladování, u nichž
negativními vlivy na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo,
otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací,
zastínění budov apod.) nepřekročí na sousedních pozemcích limity uvedené v
příslušných právních předpisech
- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a
skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu
produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které jsou
určeny pro samozásobení
- stavby pro rodinnou rekreaci
nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti, které svými negativními vlivy na životní prostředí
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují na
sousedních pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
Územní plán obce Kasalice
strana 23 z 38
- čerpací stanice pohonných hmot
podmínky plošného a prostorového uspořádání:
- novostavby rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci budou
realizovány jako jednopodlažní s využitelným podkrovím
- veškeré novostavby musejí respektovat výškovou hladinu okolní obytné
zástavby
- bude dodržen stanovený koeficient zastavění pozemku v nově vymezených
zastavitelných plochách
- bude dodržena stanovená minimální a maximální velikost pozemku pro stavby
rodinných domů v nově vymezených zastavitelných plochách

SMÍŠENÉ OBYTNÉ
– venkovské (SV)

Specifické podmínky pro využití:

- připojení na tech. a doprav. infrastrukturu
- minimální velikost stavebního pozemku pro
stavbu rodinného domu 800 m2
- maximální velikost stavebního pozemku pro
stavbu rodinného domu 2460 m2
- maximální koeficient zastavění pozemku 0,3

Klenoty Pardubického kraje

Zdroj: Pardubický kraj

Kontakt

veigl_web-foto

Mgr. Tomáš Veigl

Realitní makléř

T.: 737 132 041

E.: info@makleri-proradost.cz

veigl@reality-proradost.cz

www.maklertomas.cz

Rýmařovské domy - výstavba

Garantovaný pronájem

FACEBOOK

INSTAGRAM

Mgr.Tomáš Veigl


Mgr.Tomáš Veigl

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF